PAARDENWEI LUNTEREN

De bouwplannen
Scroll

Op het nu nog braakliggende terrein is in de afgelopen periode onderzocht wat de meest geschikte bebouwing zou moeten zijn. Daarbij is onder andere gesproken over rijwoningen, seniorenwoningen en appartementen. Ook is onderzoek gedaan naar de inrichting van de openbare ruimte, het groen, de wegen en het parkeren.

Bouwplannen

Zoals de ontwikkelplannen er nu uitzien zal er op het nu nog braakliggende terrein een hofje worden gerealiseerd met 25 woningen. De woningen worden onderverdeeld in beneden-bovenwoningen, sociale huur, rijwoningen, twee-onder-één-kappers en een vrijstaande woning. Inmiddels is op 26 januari 2023 de startnotitie met daarin de kaders voor dit plan tijdens de raadsvergadering van de gemeente Ede vastgesteld. De afgelopen tijd is het plan samen met de gemeente verder uitgewerkt. De laatste versie van de plan is via onderstaande knop te bekijken. In hoofdlijnen is het plan ongewijzigd.

In december 2023 hebben we de aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning. De procedure voor de omgevingsvergunning bestaat uit verschillende stappen en zal minimaal zes maanden in beslag nemen. Een van deze stappen is de zogenaamde ‘ter inzagelegging’.

Bekijk de plannen

Bijeenkomsten

Op 8 maart 2022 is er een bijeenkomst geweest voor de omwonenden waarbij de plannen zijn besproken. Aan de hand van die bijeenkomst hebben we het plan op een aantal vlakken aangepast.

Vervolgens hebben we op 23 mei 2022 de gewijzigde plannen met de omwonenden besproken.

Op een later moment zal er een verkoopbijeenkomst gepland worden voor geïnteresseerden van een woning. We streven ernaar om dit te laten plaatsvinden tijdens de ‘ter inzage’-termijn. Hierover volgt later meer informatie. Om hiervan op de hoogte gehouden te worden, kunt u zich onderaan de website inschrijven.

Presentatie mei 2022

Vragen of opmerkingen?

Een ontwikkeling van

logo_kreeft

© Copyright - Alle rechten zijn voorbehouden | Disclaimer | Realisatie door Zeker Zichtbaar