PAARDENWEI LUNTEREN

De bouwplannen
Scroll

Op het nu nog braakliggende terrein is in de afgelopen periode onderzocht wat de meest geschikte bebouwing zou moeten zijn. Daarbij is onder andere gesproken over rijwoningen, seniorenwoningen en appartementen. Ook is onderzoek gedaan naar de inrichting van de openbare ruimte, het groen, de wegen en het parkeren.

Bouwplannen

Er is een zogenoemd principeverzoek ingediend bij de gemeente Ede. De gemeente wil onder voorwaarden haar medewerking verlenen, maar moet wel het bestemmingsplan voor het perceel wijzigen. Wij willen de gemeente vragen deze procedure in gang te zetten, maar willen eerst met de buurt in gesprek. Uw vragen en opmerkingen worden gebruikt bij de verdere uitwerking van het project.

Op 8 maart 2022 is er een bijeenkomst geweest voor de omwonenden waarbij de plannen zijn besproken. Aan de hand van die bijeenkomst hebben we het plan op een aantal vlakken aangepast.

Vervolgens hebben we op 23 mei 2022 de gewijzigde plannen met de omwonenden besproken. Deze gewijzigde plannen kunt u hier inzien.

Bekijk de presentatie

Bijeenkomsten

Op 23 mei 2022 is er een bijeenkomst geweest, uitsluitend voor de omwonenden van de Paardenwei, en hebben we de ontwikkelplannen te besproken. Op een later moment zal er een verkoopbijeenkomst gepland worden voor geïnteresseerden van een woning.

Bekijk de presentatie

Vragen of opmerkingen?

Een ontwikkeling van

logo_kreeft

© Copyright - Alle rechten zijn voorbehouden | Realisatie door Zeker Zichtbaar